Dokumenty

Dokumenty ke stažení

 
 
Brožura
Informační brožura DZR PDF
Informační brožura DZR – zjednodušená verze PDF
 
Legislativa
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, + výklad PDF
vyhláška č. 505/2006 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách PDF
 
 
Vnitřní normy
 
Směrnice
Zde naleznete výběr z některých vnitřních norem Domova:
Směrnice č. 6 O nakládání s finančními prostředky obyvatel DOC | PDF
Směrnice č. 9 Organizační řád DOC | PDF
Směrnice č. 20 O pravidlech oznamování pobytu obyvatele mimo Domov a odhlašování stravy DOC | PDF
Směrnice č. 25 O způsobu podávání, evidenci a vyřizování stížností DOC | PDF
Směrnice č. 38 O výši a způsobu úhrad za poskytnutí sociální služby (sazebník úhrad) DOC | PDF
Směrnice č. 45 Domovní a Domácí řád DOC | PDF
Směrnice č. 47 O nakládání s korespondencí na jméno obyvatele DOC | PDF
Směrnice č. 49 O povinnostech povinného subjektu dle zákona o svobodném přístupu k informacím DOC | PDF
 
Výroční zprávy dle zákona 106/1999 Sb.
o povinnostech povinného subjektu dle zákona o svobodném přístupu k informacím
2013 Výroční zpráva za rok 2013  PDF
2014 Výroční zpráva za rok 2014  PDF
2015 Výroční zpráva za rok 2015  PDF
2016 Výroční zpráva za rok 2016  PDF
2017 Výroční zpráva za rok 2017  PDF
2018 Výroční zpráva za rok 2018  PDF
2019 Výroční zpráva za rok 2019  PDF
2020 Výroční zpráva za rok 2020  DOC
2021 Výroční zpráva za rok 2021  DOC
 
 
Standardy kvality sociálních služeb
SQ č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb DOC | PDF
  Standard kvality v přímé péči č. 2 Etický kodex pracovníka v sociálních službách a ostatních zaměstnanců DOC | PDF
SQ č. 2 Ochrana práv osob  
  Standard kvality v přímé péči č. 31 – Ochrana práv obyvatele DOC | PDF
  Standard kvality v přímé péči č. 31 – zjednodušená forma DOC | PDF
  Standard kvality v přímé péči č. 31 – obrázková forma s piktogramy PDF
  Standard kvality v přímé péči č. 48 Sexuální protokol PDF
SQ č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu včetně obrázkové formy DOC | PDF
SQ č. 4 Smlouva o poskytnutí sociální služby DOC | PDF
  VZOR Smlouvy o poskytnutí sociální služby DOC | PDF
  Smlouva o poskytnutí sociální služby – obrázková forma DOC | PDF
  VZOR Příkazní smlouva DOC | PDF
  Příkazní smlouva – obrázková forma DOC | PDF
SQ č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby   
  Směrnice č. 25 O způsobu podávání, evidenci a vyřizování stížností DOC | PDF
  O způsobu podávání, evidenci a vyřizování stížností – obrázková forma DOC | PDF
SQ č. 9 Personální a organizační zajištění sociální služby DOC | PDF
SQ č. 10 Profesní rozvoj zaměstnanců DOC | PDF
SQ č. 14 Nouzové a havarijní situace  DOC | PDF
  Nouzové a havarijní situace – obrázková forma DOC | PDF
SQvPP č. 13 Péče o umírajícího PDF
  Péče o umírajícího – příloha Informace pro pozůstalé PDF
 
 
Rozpočty a rozpočtové výhledy
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2024 PDF
Schválený rozpočet na rok 2022 PDF
 
Formuláře
Zde naleznete formuláře k přijetí do  Domova:
Žádost o přijetí DOC | PDF
Příloha k Žádost o přijetí – vyjádření lékaře PDF
Příloha k Žádosti o přijetí – sociální dotazník ( vyplní se až před příjmem, odevzdá se až při příjmu ) DOC | PDF
Příloha k Žádosti o přijetí – vymezení schopností zvládat základní životní potřeby PDF
Životní příběh – nedílná součást individuální péče PDF
Reminiscenční kufřík PDF
Orientační seznam potřeb a věcí obyvatele – základní info pro rodiny PDF