Jak nás podpořit

Vážení spoluobčané, podnikatelé, přátelé a rodinní příslušníci našich obyvatel, sociální služba je limitována řadou faktorů, mj. prioritně výší finančních prostředků, které může ten který poskytovatel ke své práci použít.
Jsme příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, s jehož pomocí ve formě účelových investičních příspěvků, s pomocí státní dotace a příjmy od obyvatel Domova včetně příspěvků na péči naplňujeme příjmy Domova a zajišťujeme sociální službu na dobré úrovni. Přesto finančních prostředků není nikdy dost.
Přivítáme, pokud se najdou občané i firmy, kterým úroveň života našich seniorů není lhostejná a jsou schopni i ochotni podpořit naše snažení finančními nebo věcnými dary, případně nám pomáhat formou dobrovolnických aktivit.
Jakákoliv Vaše případná pomoc bude využita v souladu s obecně platnými předpisy a vnitřními normami Domova a bude s Vámi uzavřena řádná sponzorská resp. darovací smlouva.
Vážení přátelé, věříme, že kvalita života našich spoluobčanů, kteří potřebují pomoc a péči, nám nikomu není lhostejná. Předem vyjadřujeme vděčnost za Vaši případnou podporu.
Máte-li zájem podpořit jakoukoliv formou náš Domov, kontaktujte, prosím, ředitelku Domova JUDr. Bc. Zuzanu Blažkovou na telefon 723 707 240 nebo na emailové adrese zuzana.blazkova@ddnejdek.cz.

Hledáme přátele – např. hráče na hudební nástroje

Nejen peněz a hmotných statků je ale třeba.
Domov hledá hráče na hudební nástroje (např. studenta, studentku pedagogické školy, absolventa ZUŠ, ale třeba i amatérského hudebníka ), který by přišel a potěšil obyvatele Domova svým živým hudebním doprovodem k písním, které mají naši klienti rádi a rádi si je zazpívají – především dechovku ale i jiné.
Moc rádi uvítáme pianistu/tku, hráče na klávesy, který by obyvatele Domova doprovázel při zpěvu jejich oblíbených skladeb, příp. zahrál pěknou písničku na přání, k narozeninám či svátku. Elektronické klávesy máme. Samozřejmě bychom byli rádi za jistou pravidelnost, nicméně budeme vděčni za každé setkání. Obyvatelé Domova jsou senioři, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby buď částečně nebo zcela, jsou většinou imobilní nebo mají s mobilitou potíže, tudíž už nemohou navštěvovat různá setkání a kulturní akce ve svém přirozeném prostředí. Proto se snažíme zpříjemnit jim pobyt v Domově pořádáním kulturně společenských akcí.
V daném případě nám jde zejména o neformální potkávání se s hudbou a písničkou a s Vámi.
Spolu s obyvateli Domova se na Vás těšíme.

Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí.

české přísloví