Dotazníky

Dotazník pro rodinné příslušníky a blízké obyvatel Domova

Vážení rodinní příslušníci a blízcí obyvatel Domova,
obracíme se na Vás se zdvořilou žádostí o vyplnění dotazníku, který bude sloužit pouze pro vnitřní potřeby Domova a pomůže nám zkvalitnit poskytované služby. Vyhovující odpověď prosím zakroužkujte a nejlépe ještě doprovoďte svoji odpověď pár slovy, konkrétní popis pozitiv a hlavně nedostatků je pro nás velmi cenné. Dotazník nemusíte podepisovat. Uvádějte své připomínky, náměty, stížnosti, pochvaly – za jakékoliv hodnocení naší práce budeme rádi.

DOTAZNÍK ZDE.

Dotazník pro zaměstnance Domova

Vážení zaměstnanci Domova,
obracíme se na Vás se zdvořilou žádostí o vyplnění dotazníku, který bude sloužit pouze pro vnitřní potřeby Domova, pomůže nám zkvalitnit atmosféru v kolektivu, pracovní prostředí v organizaci a tím i zkvalitnit poskytované služby. Dotazník není nutné podepisovat.
Prosíme o zcela konkrétní odpovědi, ty jsou pro nás mnohem cennější než odpovědi ano-ne. Upřímně za ně děkujeme.

DOTAZNÍK ZDE.