Napsali o nás

Z emailu ze dne 29.5.2022:

Vážená paní ředitelko,
 
můj manžel……….. je již více jak rok umístěn v zařízení Matyáš v Nejdku.
 
Chtěla bych moc poděkovat za péči, která je mu věnována. Vždy, když jej přijedeme navštívit, i neohlášeně, je manžel čistý, voňavý, v čistém oblečení i povlečení.
Několik let jsem se o něj starala sama tak vím, že to bývá opravdu náročné. Navíc mám ústavní péči i s čím srovnávat….
 
Ještě jednou tedy děkuji všem zaměstnancům DD Matyáš.
 
SV

/15.3.2021/

Vážená paní ředitelko,

ještě jednou jménem celé mojí zarmoucené rodiny, bych Vám a všem Vašim zaměstnancům moc a moc poděkovala za mojí maminku paní Friedu Nesvadbovou. Za péči, kterou jste jí věnovali, za trpělivost a laskavost.
Všichni, kteří o ní pečovali mají můj velký obdiv. Vím, že to bylo hodně náročné! Děkuji všem, celému Vašemu domovu. Vždy, když jsem potřebovala, dostala jsem aktuální informace. Hlavně v této příšerné covidové době!!! Myslím, že to zvládáte velmi dobře.

Moc si vážím toho, že maminka mohla dožít u Vás v klidném prostředí. Přeji Vám hodně štěstí, hodně sil a také pevné zdraví všem.

S pozdravem Pavlína Beránková.


MF DNES, Reportáž z Kočárkování

Kočárkování MF DNES


Dopis převzatý z Karlovarských radničních listů č. 1/2020:
 
(8.1.2020)

Vážená paní ředitelko,
dnes byla do Vašeho zařízení přijata moje maminka Zdenka Špaková. Veškeré vstupní náležitosti jsem řešil s Vaší pracovnicí paní Maslejovou a její kolegyní, kterým bych tímto ještě jednou chtěl poděkovat připojit pochvalu za skutečně bezproblémovou, vstřícnou a ukázkovou spolupráci s klienty resp. příslušníky klientů. Jsem přesvědčen, že takový přístup se musí pozitivně odrazit v referencích na Vaše zařízení.
 
S úctou Petr Špak
(25.2.2019)

 
Dobrý den paní ředitelko,
 
Ráda bych poděkovala za spolupráci při zhlédnutí, které proběhlo dne 21.8.2018, a na kterém za OS Cheb byla Mgr. Petra Körberová, asistentka soudce. Chválila perfektní přípravu a poskytnutí informací od Bc. Kláry Maslejové. Poskytnutí informací formou připraveného protokolu o zhlédnutí k dané osobě je skvělé, velmi to usnadní práci a umožní zhlížejícímu komunikovat a věnovat se posuzované osobě. Váš přístup je velmi vstřícný, v žádném jiném ústavu po celém obvodě okresního soudu v Chebu jsem se s takovou perfektní spoluprací nesetkala. Poděkování patří i sociální pracovnici Bc. Maslejové.
 
Děkuji a přeji hezký den
Mgr. Lenka Krištofová
Soudce
Okresní soud v Chebu

Vážená paní ředitelko !
Dovolte mi touto cestou poděkovat především Vám za velice vstřícný přístup při řešení situace co se týče zdravotního stavu naší maminky paní Marie. Bez Vašeho rozhodnutí nebyla šance, aby se naše maminka vrátila zpět k Vám do domova Matyáš.
Po provedeném zdravotním zákroku, kdy jí byl zaveden do žaludku tzv. peg, je stravování prováděno převážně jiným způsobem než je normální Přesto, že jste ve Vašem zařízení na toto nebyli připraveni, rozhodla jste udělat vše pro to, aby Váš personál byl schopen tuto činnost zvládnout. Za to všechno Vám moc děkujeme a všem přejeme hodně pracovních a osobních úspěchů.
 
synové paní Marie 

Vážená paní ředitelko, 
 
v domově Matyáš jste dochovali moji přítelkyni paní Libuši Balounovou, která  v neděli  13.11. zemřela.
Byla jsem u vás s dr. Jasovou několikrát Libuši navštívit, její rozpoznávací schopnosti už nebyly dobré, přesto nás poznávala a projevovala radost.
Přátelila jsem se s ní 50 let, bylo pro mne velmi smutné pozorovat odchod  člověka, jehož celoživotním stylem byla elegance, vtip  a nadhled.
Píšu Vám hlavně proto, že jsem si velmi vážila vašich sestřiček, jejich laskavosti, empatie a taky humoru, s jakými k Libuši přistupovaly a velmi neokázale dbaly na její lidskou důstojnost. 
Přicházely jsme do Domova neohlášeny, v sesterně nás vždycky zaznamenaly  a  hned uvedly. Libuše byla ve všech případech vzorně čistá , postel a prádlo bez poskvrny. Několikrát jsme ji v čase oběda  krmily a Libušina chuť k jídlu byla náramná.  
Jsem už ve věku, kdy své některé  kamarády v  domovech pro seniory navštěvuji, nikde jsem zatím nezaznamenala takový řád, čistotu a přístup k pacientům, resp.klientům, jako v Domově Matyáš.  
Vážená paní ředitelko, děkuji Vám i všem vašim spolupracovníkům  -lidem dobré vůle-  za starost a péči o moji přítelkyni Libuši Balounovou. 
 
S úctou a s přátelským pozdravem
PhDr. Marie Loucká

Vážená paní ředitelko,
 
chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za starostlivou péči o našeho dědečka Václava Bobka, který konec svého života bydlel právě ve Vašem domově.
Vím, že péče o postižené lidi Alzheimerovou chorobou není nijak lehká a právě proto patří velké díky všem zaměstnancům, hlavně pak sestrám z pavilonu C, které byly vždy dobře naladěné  a pokaždé naší rodině vyšly vstříc, když jsme chtěli dědečka odvést alespoň na jeden den domů.
Za celou rodinu ještě jednou velké díky,
Bónová Vendula


Vážená paní ředitelko, dovolte mi, abych vyjádřila velké poděkování Vám a především kolektivu zdravotních sester a a ošetřovatelů, celému personálu, za perfektní  a velmi obětavou dlouhodobou péči o mého tatínka, pana Veverku.
Ve Vašem Domově je od října 2011. Je o něj vzorně postaráno. Kolektiv je velmi přívětivý a pečlivý.  Také děkuji paní Bedlivé a paní Markové za skvělou komunikaci  a milé jednání.
Od  května letošního roku je v Domově moje maminka, paní Veverková, která se v Nejdku narodila. Přijímací pohovor s maminkou, kterému jsem přihlížela, byl paní Bedlivou veden velmi profesionálně, s velkým respektem a pochopením. Za rychlou adaptaci děkuji především sestřičce Marcelce a její kolegyni, které se mamince s obrovskou ochotou věnovaly včetně pečlivého a pracného označení věcí a podání informací o režimu a dění na oddělení.
Za přijetí vděčím Vám.
Moji rodiče jsou opět spolu po dvou a půl letech.
Ještě jednou Vám a celému personálu děkuji a přeji vše dobré.

Ing. Hrdinová

 


Vážená paní ředitelko,

chtěla bych touto cestou poděkovat  zaměstnancům, kteří se ve Vašem domově seniorů starají o mou maminku paní Marii Vaňkovou /osobní číslo 65/, která byla ve špatném psychickém stavu k vám přijata v srpnu letošního roku. Zejména bych chtěla poděkovat za příkladný přístup sociální pracovnice paní Hany Bedlivé, která nám svým jednáním byla velmi nápomocna  v řešení problémů s mou matkou trpící Alzheimerovou chorobou. Musím konstatovat, že při hledání vhodného sociálního zařízení  jsem se  dosud nesetkala s takovou ochotou a empatickým,  milým a vstřícným jednáním, jako u paní Hany. Z telefonátů, které s maminkou vedu, se  nic nedozvím,  protože si nic nepamatuje, ale na webových stránkách vašeho domova pravidelně sleduji veškeré dění. Z fotografií jsem zjistila,  že matka již není pasívní a úspěšně se zapojuje do různých aktivit, které seniorům zajišťujete a organizujete.  Podle vyjádření mé sestry paní Hany Anderlové, která ji v domově navštěvuje, je maminka velmi spokojená, psychicky je na tom mnohem lépe a společnost jejích vrstevníků ji svědčí mnohem víc, než když zůstala po smrti svého životního partnera v bytě sama.  Jména sestřiček, které jsou v každodenním styku s mou maminkou, bohužel neznám, ale prosím, rovněž jim tlumočte  mé poděkování a velký obdiv k jejich práci.  Přeji Vám mnoho úspěchů v této záslužné činnosti a pro sociální služby nelehké době.

S pozdravem Marie Načeradcová, dcera klientky


 

Nejdecké listy, říjen 2012
Vážená paní ředitelko,
přeji Vám a všem zaměstnancům domova “Matyáš”  krásné  a  v pohodě  prožité vánoční svátky, a to jak v soukromí tak i ve společnosti všech klientů Vašeho domova a do nového roku 2012 hodně štěstí, radosti, zdraví a profesních i soukromých úspěchů. 
Vzpomínám na Vás všechny s úctou  k práci, kterou vykonáváte pro blaho potřebných lidí. S velikou  bolestí vzpomínám na svou milovanou maminku, paní Mášenku Vadinskou, o kterou jste se obětavě starali téměř tři roky.
Děkuji Vám všem. 
S pozdravem  Svatava Juříčková z Ostrova 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den paní Pavlíková,
obracím se na Vás, jako mluvčí Krajského úřadu v Karlových Varech, protože nevím, komu přesně adresovat své sdělení. Usoudila jsem, že Vy budete jistě vědět, komu jsou mé řádky určeny.
Moc Vám za to děkuji. S přáním hezkého dne Svatava Juříčková

Dobrý den vážení,
jelikož je Krajský úřad Karlovy Vary zřizovatelem Domova se zvláštním režimem “Matyáš” v Nejdku, dovolte mi prosím, abych Vám touto formou poděkovala za všechny aktivity, které v sociální oblasti péče a pomoci starým nemocným lidem našeho krásného kraje vykonáváte.
Jistě Vás potěší moje upřímná pochvala určená všem zaměstnancům výše jmenovaného zařízení, kteří svým dílem podle profese každodenně obětavě a vzorně pečují o nemocné klienty, jež díky Vám a jejich náročné práci, mohou v tomto zařízení prožít důstojně a v klidu podzim svého života.
Od 4. června 2008 byla moje maminka, paní Marie Vadinská z Ostrova, klientkou domova “Matyáš ,protože trpěla již od roku 2003 Alzheimerovou nemocí. Při každé mojí návštěvě u maminky jsem se zde vždy setkávala s laskavostí, ochotou a vřelým lidským přístupem.
Hluboce smekám před vysoce profesionální, záslužnou a obětavou prací všech zaměstnanců domova vedených paní ředitelkou JUDr. Blažkovou.
Maminka mi 4.1.2011 ve věku 85-ti let zemřela a i v tomto pro mne bolestném a těžkém období jsem zde našla u zdravotního personálu i sociálních pracovnic psychickou podporu a ohleduplné jednání. Nikdy jsem nezalitovala, že jsem pro maminku vybrala právě tento domov “Matyáš” v Nejdku.
S pozdravem a úctou Svatava Juříčková z Ostrova.
———————————

Za pochvalná slova Domov děkuje