Dokumenty

 
Dokumenty ke stažení
 
Informační brožura DZR  PDF
 
Legislativa
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, + výklad DOC PDF
vyhláška č. 505/2006 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách PDF 
 
Vnitřní normy
Zde naleznete výběr z některých vnitřních norem Domova:
Směrnice č. 9 Organizační řád DOC PDF
Směrnice č. 45 Domovní a Domácí řád DOC PDF
 
Směrnice č. 20 O pravidlech oznamování pobytu obyvatele mimo Domov a odhlašování stravy DOC PDF
Směrnice č. 25 O způsobu podávání, evidenci a vyřizování stížností DOC PDF
Směrnice č. 38 O výši a způsobu úhrady za poskytnutí sociální služby DOC PDF
Sociální standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb  DOC PDF
Sociální standard č. 3: Jednání se zájemcem o službu DOC PDF
Sociální standard č. 4: Smlouva o poskytování sociální služby DOC PDF
VZOR Smlouvy o poskytnutí sociální služby DOC PDF
 
Formuláře
Zde naleznete formuláře k přijetí do  Domova:
Žádost o přijetí DOC PDF
Příloha k Žádosti o přijetí – Vyjádření lékaře  DOC PDF
Příloha k Žádosti o přijetí –  Vymezení schopností zvládat základní životní potřeby DOC PDF
Sociální dotazník dotazník DOC PDF