Stěhování od 22.4.2024

Vážení rodinní příslušníci a opatrovníci,  v pondělí 22.4.2024 začne stěhování obyvatel do pavilonu  C se sesternou C1 a C2. Sociální pracovnice Domova Vám postupně telefonicky sdělí, kdy a kam, na který pokoj,  se Váš blízký  stěhuje. Spolu se stěhováním začne také pro klienta i personál velmi náročné období, kdy  – sice v krásných, nových, leč 1L pokojích – budou klienti dva a to na  přechodnou dobu rekonstrukce pavilonu B a A, tedy nejpozději do podzimu roku 2025.

Doplním ještě několik technických pokynů: Vchod do nové budovy C je z boční strany budovy, doba návštěv zůstává stejná tj. od 9:00 hod do 20:00 hod., telefonní kontakty jsou  uvedeny na webu. Pro Vaši orientaci v pavilonu C  Vám  poslouží zde instalovaný vertikální i horizontální orientační systém, samozřejmě Vám bude nápomocen i personál. Instalace obrazů, hodin, háčků, polepování či jakékoliv jiné zásahy do stěn pokoje a přilehlé koupelny či jinde v Domově na stěnách a nábytku ve správě Domova není možná.    Protože po dobu další rekonstrukce přijdeme o parkovací plochy v areálu Domova, platí již oznámený zákaz parkování v areálu nejpozději od  13.5.2024, kdy předáváme staveniště. Nicméně zajet s klientem k příjmu, s rodinou  k vyřízení – převzetí pozůstalosti, odvézt klienta za rodinou a zpět atd. možný bude a to zase přes boční nový vjezd do areálu a nový boční vchod C, kde však není možné dlouho parkovat a bránit tak příjezdu sanitky. I proto se na všem předem domluvte se sociální pracovnicí  resp. personálem na přísl. sesterně, buďte maximálně dochvilní a při příjezdu ke vchodu C maximálně obezřetní, neb jde o prostor, kde budou v buňkách kanceláře, šatny, kantýna atd. 

Za součinnost, vstřícnost a pochopení děkujeme. 

 

 

Předchozí článek
Následující článek