Aktualita ze dne 28.7.2022

DZR zde předkládá DOPORUČENÍ KHS tak, jak bylo dnes  Domovu a jiným zařízením zdrav. i soc. doručeno. 


K R A J S K Á   H Y G I E N I C K Á   S T A N I C E   KARLOVARSKÉHO  KRAJE  SE  SÍDLEM  V  KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32


Doporučení používání  adekvátní ochrany  dýchacích  cest


S ohledem na stoupající počet nově potvrzených případů onemocnění covid-19 doporučuje Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech veřejnosti používat při návštěvách zdravotnických zařízení ambulantní i lůžkové péče a pobytových zařízení sociálních služeb po celou dobu adekvátní ochranu dýchacích cest – respirátor třídy FFP2 a přijímat i další preventivní hygienická opatření – důkladné mytí rukou, případně dezinfekci rukou.

Osobám s příznaky respiračního onemocnění doporučujeme návštěvu odložit na dobu, kdy příznaky zcela odezní.

Zranitelným skupinám osob – tj. seniorům a osobám zdravotně kompromitovaným dále doporučujeme nosit ochranu dýchacích cest všude tam, kde dochází ke kumulaci většího počtu osob, zejména v prostředcích hromadné dopravy, obchodech, provozovnách služeb a také včas podstoupit očkování či aplikaci posilující dávky očkování chránící proti závažnému průběhu onemocnění covid-19.

20.července 2022 l Michaela Zajíčková
—————————–

K uvedenému jen tolik, že v tuto chvíli při absenci jakéhokoliv Mimořádného opatření vlády potažmo MZd můžeme také jen doporučovat. Nicméně se domníváme,  že žádný rozumný člověk nejde do pobytovky za svým  nejbližším při absenci co do příznaků optimálního zdravotního stavu. Stejně tak nejde navštívit svého blízkého bezprostředně po příjezdu z dovolené, pokud ji neabsolvoval sám samotinký přechodem horského hřebene….Neboli každý rozumný člověk ví, co by měl a co by neměl. Sázím na rozum. A děkuji.
Za Domov ředitelka. 

Předchozí článek
Následující článek