Archiv aktualit za rok 2011

Aktualita ze dne 31.12.2011

Ná závěr roku připravili zaměstnanci Domova jeho obyvatelům silvestrovské posezení s občerstvením a hudbou, kde se krom jiného vzpomínalo na Silvestry dávno minulé, na to, jak kdo tento den byl zvyklý trávit – ve společnosti, doma s rodinou, se známými.
Nechyběl ani přípitek s novoročním přáním.
Fotoalbum zde.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aktualita ze dne 21.12.2011
Dnešního dne se v Domově uskutečnila níže avízovaná bohoslužba vedená pane mgr. Bobem Ogolou. Vánoční stromeček, čtení z bible a vánoční koledy navodily tu správnou atmosféru nastávajících svátků.Na konci setkání s duchovním jsme si popřáli do nového roku hovně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Fotoalbum zde.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Šťastné a veselé Vánoce,

 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v soukromí i v práci
všem obyvatelům, jejich rodinám a blízkým, zaměstnancům,  spolupracovníkům, obchodním partnerům a sponzorům Domova v novém roce  2012 přeje
a za odvedenou práci v roce starém

děkuje ředitelka a  vedoucí pracovníci Domova 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Srdečně zveme všechny členy sboru, ale i ostatní obyvatele  a jejich blízké na bohoslužbu Českobratrské církve evangelické ve středu dne 21.12.2011 od 13.30 hod.
 
Ve společenské místnosti BC povede bohoslužbu farář nejdeckého sboru Českobratrské církve  evangelické pan mgr. Bob Ogola, který se těší na setkání s Vámi.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 6.12.2011
Nutriční terapeutka Domova p.Lydie Niewiaková se dnes opět sešla s obyvateli Domova ve společenské místnosti BC s obyvateli A, B2, C1 i C2 , dále s pracovnicemi  p.Uhlshmidovou, s p.Urbanovou a s p.Zumrovou .
Dnešní téma ,,Domácí zabíječka´´ předchází zítřejším zabijačkovým hodům. K obědu bude ovarová polévka s kroupami, v poledne si pochutnáme na jitrnicovém prejtu, bramborách a zelném salátu, k večeři se připravuje tmavá a světlá tlačenka s octem a cibulí.
Obyvatelé Domova si zavzpomínali, kterak u nich doma probíhala zabíjačka, ostatní povyprávěli své zážitky ze zabíjaček u příbuzných či známých .
Úsměvné vzpomínání začalo tím, jak se čuník vykrmoval, jak probíhala porážka, co všechno k tomu bylo potřeba, co všechno se muselo udělat, připravit, uvařit, vyškvařit apod. Jak se maso porcovalo, jak se špejlovali jitrničky, vyráběla tlačenka a pak se rozdávala výslužka. Vyprávěli jsme si, co kdo měl ze zabíječky nejradši – od „prdelačky“, jelítka, jitrničky, tlačenky, škvarky až po vyuzené masíčko .
Zabijačka se dá zařadit mezi rodinné slavnosti, které se konají v zimním období.
Povídání a vzpomínání bylo veselé, příjemné a plné představ lákavých a voňavých pochoutek, až se sliny sbíhali.
Zabíjačkové hody – fotoalbum zde.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 5.12.2011
Také letos jsme pro obyvatele Domova připravili Mikulášskou zábavu s živou hudbou a tancem. Personál kuchyně upekl báječné řezy, kdo netančil, pěkně si zazpíval. Programem provázel důstojný Mikuláš a, protože jsme byli celý rok hodní, také ke všem vlídný čert.
Podívejte se sami – fotoalbum zde.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 29.11.2011
Dnešního dne jsme se na Matyáši stali svědky 1. mezigeneračního setkání, když k nám zavítala skupinka 10 dětí z Mateřské školy na ul. Lipová v Nejdku. S obyvateli Domova se potkaly v klubovně, kde po vzájemném představení a seznámení pro nás děti vyrobily pár vánočních přáníček. Senioři se zprvu před drobotinou trochu ostýchali, ale předškoláci si je svou bezprostředností získali a svým švitořením krásně oživily prostory Matyáše.
Už teď se těšíme na další lednové pokračování v setkávání a děkujeme zaměstnancům a vedení MŠ Lipová a zvláště p. učitelce Stanislavě Bernardové, která se s dětmi zapojila do našeho programu.
Fotoalbum zde.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 27.11.2011
První adventní neděli nám zpříjemnil milým slovem nejdecký evangelický farář Bob Ogola. Děkujeme mu za navození atmosféry adventu.
O termínech pravidelných bohuslužeb na Matyáši budeme informovat tak, aby se duchovních setkání mohli účastnit i blízcí obyvatel, jejich rodinní příslušníci.
Fotoalbum zde.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 9.11.2011
,,Klobouky v minulosti´´ – tak se jmenoval článek, který jsme si přečetli na našem pravidelném posezení v klubovně u kávy. Vlastnoručně vyrobené dámské klobouky si vyzkoušeli dokonce i pánové.
Zavzpomínali jsme si na dobu, kdy klobouky neodmyslitelně patřily k dámskému oblečení při každé společenské události. Hovořilo se také i o ostatních módních doplňcích, jako rukavičky, kabelky a boty. Škoda je, že tyto doplňky vidíme dnes spíše jen ve filmech pro pamětníky. A to přesto, že zejména právě klobouky jsou nejen věcí praktickou, ale také velmi slušivou a navíc i, jak se dnes říká, stále in. Takže nebojme se a vyražme v kloubouku.
Fotoalbum zde.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aktualita ze dne 9.11.2011……..oboje již zrušeno
1) Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku, příspěvková organizacese sídlem Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek, zřízená Karlovarským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. Pr. Vložce č. 509  přijme  
všeobecnou sestru v sociálních službách
Požadavky:
–          odborná způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
–          bezúhonnost, zdravotní způsobilost
–          zodpovědnost, spolehlivost, schopnost empatie, schopnost týmové spolupráce
 
Nástup možný ihned.
Plat: 21.000,- Kč.
 
 
 
 2) Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku, příspěvková organizace se sídlem Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek, zřízená   Karlovarským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. Pr. Vložce č. 509  

vypisuje

výběrové řízení na pracovní pozici
 
sociální   pracovník
pracovní náplň sociálního  pracovníka:
–         analytická, koncepční práce a metodická činnost v individuální a skupinové sociální práci,

–         kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovaných sociálních služeb, plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a §

          89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
–         aktivní účast na zpracování a realizaci Rozvojového plánu Domova,

–         řešení sociálně – právních a sociálně zdravotních problémů obyvatel Domova  aplikací odborných metod sociální práce, diagnostická činnost,  sociálně – právní
          poradenství,  účast na jednání se správními orgány a jinými fyzickými a právnickými osobami v zájmu obyvatel,
–         sledování škodlivých  vlivů nepříznivě působících na životní rovnováhu obyvatele, na jeho fyzické a duševní zdraví, jejich  odstraňování,
–         zajišťování informovanosti veřejnosti o sociální službě poskytované Domovem, realizování informačních schůzek se zájemcem a jeho rodinou před nástupem,
          sociálně zdravotní šetření, pořadník  Domova, kontakt s rodinou před i po příjmu obyvatele do Domova, zajišťování plynulého  příjmu  čekatelů do Domova,
          vyřizování  pozůstalosti;
–         vedení sociální  agendy včetně zpracování na PC, administrativní práce spojené se sběrem statistických dat sociální služby na PC,
–         garant  sociálních standardů, kontrola jejich dodržování, vedení týmu pro  zpracovávání standardů,  aktivní účast  na jejich zpracovávání, proškolování ostatních
           zaměstnanců,
–         garant dodržování práv obyvatel Domova,
–         spolupráce s klíčovými pracovníky a instruktorkami sociální péče při stanovení, naplňování a hodnocení individuálních plánů, aktivní účast  na sestavování   
          individuálních plánů,
–         úzká  spolupráce se zdravotním útvarem a jeho vedením,
–         prohlubování  odborné znalosti samostudiem, účast na  odborných kurzech, seminářích  a konferencích,
–         zajišťování  nákupů pro obyvatele
 

požadavky:
vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu,
   vyšší odborné vzdělání ( v oborech zaměřených na sociální práci a sociální
   pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální politiku, sociální pedagogiku,
   sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku )
– znalost legislativy, zejména zákon 108/2006 Sb., vyhl. 505/2006 Sb., vč. přílohy II – standardy
– zdravotní způsobilost
– zdravotní průkaz
– bezúhonnost
– řidičské oprávnění sk. B ( zkušený, vyježděný řidič )
požadovaný profil uchazeče:
schopnost navázat kontakt se seniorem s handicapem,
– trpělivost, laskavost, výborné společenské vystupování,
– schopnost a ochota rychle se učit a používat nové věci a znalosti,
– organizační a komunikační schopnosti, práce v týmu
– samostatnost, spolehlivost, přesnost, pečlivost
 
Žádáme uchazeče, aby na adresu Domova – viz výše zaslali:
 
–         životopis + krátkou ( max. 1x A4 ) ručně psanou úvahu na téma ,,Role sociálního pracovníka v péči o seniora s duševním chronickým onemocněním''
–         doložení nejvyššího dosaženého vzdělání v kopii  a
–         přehled dosavadní praxe
–         kontakt
 
Nástup:  dle dohody.
Plat:      dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, a nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aktualita ze dne 3.11.2011
Vaříme mezinárodně 
Pro zpestření stravování obyvatel i zaměstnanců Domova připravuje stravovací komise v čele s nutriční terapeutkou paní Lydií Niewiakovou na každou středu v týdnu Den  mezinárodní kuchyně. Pro tento den komise sestavuje jídelní lístek z dobrot té které země, takže každou středu máme tak možnost ochutnat něco typického pro určitý národ. Dny mezinárodní kuchyně  se velice osvědčily, kuchaři sklízejí velké úspěchy, ačkoli pro obyvatele Domova jsou některá jídla neznámá. Všichni se pak se těší, co nového a chuťově zajímavého je čeká další týden.

Obyvatelé  mají radost, když jsou mezi prvními s prázdným talířem. A  personál a zejména naši kuchaři zase mají radost,  že obyvatelům, ale i zaměstnanům  chutná, dojezené  talíře beze zbytků  a spokojené úsměvy na tvářích jsou pro ně odměnou největší. 
Podívejte se, kde jsme všude prostřednictvím dobrůtek cestovali a kam se právě chystáme zde.
Česká kuchyně – fotoalbum zde.
Slovenská kuchyně – fotoalbum zde.
Španělská kuchyně – fotoalbum zde
Francouzská kuchyně – fotoalbum zde
Řecká kuchyně – fotoalbum zde.
Bavorská kuchyně – fotoalbum zde.
Italská kuchyně – fotoalbum zde.
Mexická kuchyně – fotoalbum zde.
Krkonošká kuchyně – jídelní lístek zde.
Norská kuchyně – fotoalbum zde.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aktualita ze dne 3.11.2011
2.11. Památka zesnulých
Protože ne každý obyvatel Domova má tu možnost, aby navštívil rodinný hrob či hroby svých blízkých a přátel, sešli jsme se ve středu dne 2.11.2011 na odpoledním dušičkovém posezení s kávou, čajem a svíčkami.
Na začátku jsme si připomněli něco málo z historie o původním významu této tradice. Každý zapálil svíčku a vzpomněl svých blízkých zesnulých.
Obyvatelé ocenili společné vzpomínání na ty, kteří již nejsou spolu s námi. Shodli jsme se na tom, že tuto i jiné tradice je třeba zvláště v dnešní uspěchané moderní době udržovat, ctít a naplňovat. Fotoalbum zde.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aktualita ze dne 1.11.2011
Ve dnech 28.11. – 30.11.2011 provede v Domově auditorský tým pod vedením mgr. Jindřicha Racka dobrovolný Rozvojový audit naplnění standardů kvality sociálních služeb.
V zařízení bude probíhat zcela normální běžný režim. Obyvatelé- respondenti, kteří vyjádří předchozí písemný souhlas, poskytnou auditorům rozhovor, auditoři pak budou moci nahlédnout do jejich osobní sociální dokumentace, v níž však budou  všechna osobní potažmo citlivá data začerněna.
S výsledky auditu budou seznámeni zaměstnanci Domova, prostřednictvím těchto stránek veřejnost a samozřejmě také náš zřizovatel, tj. Karlovarský kraj.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Aktualita ze dne 30.10.2011
Na poslední týdny roku 2011 plánujeme
v měsíci listopadu
–         dušičkové odpoledne
–         mezigenerační setkání  – neformální setkání s dětmi z MŠ Lipová v Nejdku
v měsíci prosinci
–         5.12.2011 Mikulášskou zábavu s živou hudbou ( saxík p. Zumra ) a něčím sladkým
–         vánoční besídku  – program zajistí opět dětičky z MŠ Lipová v Nejdku
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aktualita ze dne 19.10.2011 

Krásné sluneční dny babího léta jsme využili ke grilování dne 28.9.2011. Při hezké hudbě lidových písniček a na příjemném podzimním sluníčku si na opečeném vuřtu každý rád pochutnal. Fotoalbum zde

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 4.10.2011  

Domov se zvláštním režimem ,,Matyáš'' v Nejdku, příspěvková organizace
srdečně zve veřejnost na
Den otevřených dveří,
který se koná v rámci Týdne sociálních služeb ČR.
KDY : VE STŘEDU 12. 10. 2011, 9:00 – 16:00 HOD, VŽDY V CELOU HODINU
KDE : DZR ,,MATYÁŠ'' V NEJDKU, MLÁDEŽNICKÁ 1123,
362 21 NEJDEK
KDO VÁS PROVEDE:
SOCIÁLNÍ PRACOVNICE sl. BARBORA MAKOŠOVÁ, DIS
NEBO ŘEDITELKA JUDr. ZUZANA BLAŽKOVÁ
( V OBOU PŘÍPADECH ZVONEK U VCHODU PAVILONU A)
 
VELICE RÁDI VÁS PROVEDEME PO DOMOVĚ, UKÁŽEME VÁM OBJEKT, AREÁL, SEZNÁMÍME VÁS S CÍLI A POSLÁNÍM NAŠEHO ZAŘÍZENÍ, ZODPOVÍME VAŠE DOTAZY, POSKYTNEME VEŠKERÉ INFORMACE K PŘIJETÍ DO DOMOVA, MŮŽETE POHOVOŘIT S PERSONÁLEM I OBYVATELI DOMOVA
Pro podrobnější info volejte 731 646 432 (soc. pracovnice)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 29.9.2011 . . . Aktualita ze dne 10.10.2011: pracovní pozice již obsazena

Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku, příspěvková organizacese sídlem Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek, zřízená Karlovarským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. Pr. Vložce č. 509  přijme  

všeobecnou sestru v sociálních službách

Požadavky:

–          odborná způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
–          bezúhonnost, zdravotní způsobilost
–          zodpovědnost, spolehlivost, schopnost empatie, schopnost týmové spolupráce
 
Nástup možný ihned.
Plat: 21.000,- Kč.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     

Aktualita ze dne 15.9.2011

V průběhu měsíce srpna se obyvatelé Domova scházeli jednou týdně při vědomostní soutěži, kterou pro ně přichystali instruktorky sociální péče. Jak je vidět na fotografiích zdevytáčeli si na kole štěstí okruh otázek, které si pak losovali. Zábavnou formou jsme se tak dověděli mnohé z různých oblastí jako historie, zeměpisu, přírody, hudby, filmu, ale také sportu, soutěžilo se též v doplňovačkách, příslovích, významech slov.

Slavnostní vyhodnocení se uskutečnilo dne 1.9.2011. Absolutním vítězem se stala obyvatelka paní Marie Pipotová, jejíž zálibou jsou právě křížovky a knihy. Gratulujeme.

Každý obyvatel získal diplom za účast v soutěži a byl obdarován malou pozorností. Hezké příjemné posezení u kávy v kolektivu soutěžících se líbilo všem a už teď se těšíme spolu s obyvateli na další soutěž – tentokrát to budou sportovní hry.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 1.9.2011

Plánované akce obyvatel Domova na podzim 2011
září
1) vyhodnocení vědomostní soutěže
2) sportovní hry
3) rozloučení s létem – opékání špekáčku venku dle počasí
říjen
1) kloboukové odpoledne
historie klobouků od minulosti po součastnost ( některé obyvatelky si již vytvářejí na tento den vlastnoručně zhotovené kloubouky )
2) hudební pásmo s harmonikou ke Dni seniorů
listopad
1) dušičkové odpoledne – vzpomínání na blízké zesnulé, zapálení svíček
2) vystoupení církevního sboru
O jednotlivých akcích budeme informovat, následně vyvěsíme zprávičku a doplníme jako obvykle fotoalbem.
Na akce pořádané Domov zveme srdečně též rodinné příslušníky a blízké obyvatel Domova.
 
Domov se na základě velmi dobrých zkušeností z jiných pobytových zařízení pro seniory chystá oslovit mateřské školky v Nejdku za účelem realizace mezigeneračních setkávání v Domově, tj. víceméně pravidelných cca hodinku trvající setkávání seniorů  – obyvatel Domova s předškoláky z mateřinek, na kterých by si mohli všichni povyprávět, co kdo zažil, na co se těší, z čeho má radost, sdělovat si ty ,,své'' novinky nebo si zazpívat, společně si něco namalovat, vytvořit něco z papíru apod.
Domníváme se, že by takové setkávání mohlo obohatit obě strany účastníků.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 7.8.2011

V souladu s Rozvojovým plánem 2010 – 2011 zřizuje Domov každý rok z původních 2lůžkových pokojů tři  1lůžkové pokoje.  Snažíme se vyjít vstříc přáním čekatelů (  zájemci zařazeni do pořadníku Domova ), kteří své přání bydlet v 1lůžkovém pokoji mohou vyjádřit již v Žádosti o přijetí, resp. přáním obyvatel Domova, které zařadíme do interního pořadníku na 1lůžkový pokoj. Preferujeme povyšování  kvality nad kvantitou, průvodním jevem je tedy celkové snižování kapacity Domova. 

1lůžkové pokoje  jsou zřizovány především na severní straně objektu, kde jsou sice  pokoje větší ( bylo by logické zřizovat 1lůžkové pokoje z pokojů menších ), lze  v nich však přeskupit  ústavní nábytek tak, aby byl možný vjezd lůžka koupacího či lůžka RZS.  Vzhledem k situačnímu uspořádání  vchodů do pokojů na straně jižní lze toto bez problému.

1lůžkové pokoje jsou zařízený původním starším ústavním nábytkem, zbývá tu však i prostor pro dovybavení pokoje pro obyvatele příjemnými  osobními věcí.

Fotoalbum jednoho z 1lůžkových pokojů zde.

Fotoalba ostatních typů pokojů se připravují. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 7.8.2011 – opakování výzvy ze dne 15.3.2011, 6.6.2011

Hledáme přátele – hráče na hudební nástroje
 
Domov se zvláštním režimem "Matyáš" v Nejdku, příspěvková organizace hledá hráče na hudební nástroje ( např. studenta, studentku pedagogické školy,  absolventa ZUŠ, ale třeba  i amatérského  hudebníka ), který by přišel  a potěšil obyvatele  Domova svým živým hudebním doprovodem k písním, které mají naši klienti rádi a rádi si je zazpívají – především dechovku ale i jiné.
 
Moc rádi uvítáme pianistu/tku, hráče na klávesy, který by obyvatele Domova doprovázel  při zpěvu  jejich oblíbených skladeb, příp. zahrál pěknou písničku na přání, k narozeninám či svátku. Za tím účelem by mohl event. Domov zakoupit piáno  resp. elektronické klávesy. Samozřejmě bychom byli rádi za jistou pravidelnost, nicméně budeme vděčni za každé setkání.  Obyvatelé Domova jsou senioři, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby  buď částečně nebo zcela, jsou většinou imobilní nebo mají s mobilitou potíže, tudíž  už nemohou navštěvovat různá setkání a kulturní akce ve svém přirozeném prostředí. Proto se snažíme zpříjemnit jim pobyt na Matyáši pořádáním  kulturně společenských akcí.
V daném případě nám jde zejména o neformální potkávání  se s hudbou a písničkou a s Vámi.
Spolu s obyvateli Matyáše se těšíme.
 
Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí.
České přísloví
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 12.7.2011

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v termínu dne 4.8.2011 od 7.30 hod do 15.30 hod.
Základní provoz  Domova  bude zajištěn náhradním generátorem.
 
O aktuálních změnách souvisejících s odstávkou ( jídelníček, výtahy apod. ) bude obyvatele i návštěvy informovat personál.
Všem děkujeme za pochopení 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Aktualita ze dne 28.6.2011
 
 

Děti ze ZUŠ v Nejdku připravily na úterý dne 28.6.2011 obyvatelům Domova hezké odpolední vystoupení pod vedením  paní Uhlíkové naplněné lidovými písničkami doprovázenými hrou na hudební nástroje.
Na závěr programu jsme si zazpívali úplně všichni, děkujeme a těšíme se na další vystoupení talentů místní ZUŠ.
Poděkování patří také panu řediteli ZUŠ mgr.Miloši Baumgärtlovi.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Aktualita ze dne 21.6.2011
 
V úterý dne 21.6.2011 nás přijeli  opět potěšit naši přátelé z  o.s. Šance žít z Chomutova 
Tentokrát jsme se věnovali slávným trampským písním z 20.let minuleho století. Velkou jídelnou v pavilonu A tak zazněly písně jako BESSIE, JÓ TŘEŠNĚ ZRÁLY, TÁBORÁKU PLÁPOLEJ  a mnoho dalších.
Obyvatelům Domova se pořad moc líbil, o čemž svědčily úsměvy na jejich tvářích, velký potlesk na závěr a sem tam i nějaká ta slzička dojetí při vzpomínce  na  písně jejich mládí.
O.s. Šance žít děkujeme a těšíme se na další krásné zážitky s pěknou písničkou.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Aktualita ze dne 14.6.2011

Výběrové řízení na pracovní pozici sociální   pracovník – 2.kolo

Výběrové řízení na pracovní pozici sociální pracovník se uskuteční dne 21.6.2011. Všem uchazečům, kteří splnili  v zadání uvedená kritéria, zejména požadavek zákonného vzdělání, byla odeslána pozvánka k řízení.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 6.6.2011……..Aktualita ze dne 30.6.2011 pracovní pozice již obsazena

 
Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku, příspěvková organizace se sídlem Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek, zřízená Karlovarským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. Pr. Vložce č. 509 přijme 
maséra/ku.
Požadavky:
  • bezúhonnost, zdravotní a odborná způsobilost dle § 37 zákona č. 96/2004 Sb.
  • trpělivost, laskavost. samostatnost, spolehlivost, komunikativnost, empatie, schopnost navázat kontakt se seniorem
Nástup od 1.7.2011.
______________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 6.6.2011 – opakování výzvy ze dne 15.3.2011

Hledáme přátele – hráče na hudební nástroje
 
Domov se zvláštním režimem "Matyáš" v Nejdku, příspěvková organizace hledá hráče na hudební nástroje ( např. studenta, studentku pedagogické školy,  absolventa ZUŠ, ale třeba  i amatérského  hudebníka ), který by přišel  a potěšil obyvatele  Domova svým živým hudebním doprovodem k písním, které mají naši klienti rádi a rádi si je zazpívají – především dechovku ale i jiné.
 
Moc rádi uvítáme pianistu/tku, hráče na klávesy, který by obyvatele Domova doprovázel  při zpěvu  jejich oblíbených skladeb, příp. zahrál pěknou písničku na přání, k narozeninám či svátku. Za tím účelem by mohl event. Domov zakoupit piáno  resp. elektronické klávesy. Samozřejmě bychom byli rádi za jistou pravidelnost, nicméně budeme vděčni za každé setkání.  Obyvatelé Domova jsou senioři, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby  buď částečně nebo zcela, jsou většinou imobilní nebo mají s mobilitou potíže, tudíž  už nemohou navštěvovat různá setkání a kulturní akce ve svém přirozeném prostředí. Proto se snažíme zpříjemnit jim pobyt na Matyáši pořádáním  kulturně společenských akcí.
V daném případě nám jde zejména o neformální potkávání  se s hudbou a písničkou a s Vámi.
Spolu s obyvateli Matyáše se těšíme.
 
Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí.
České přísloví
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Aktualita ze dne 6.6.2011

 

Vážení přátelé,
dodržujte, prosím, povinnost ohlašování návštěvy na příslušné sesterně při příchodu a odhlašování návštěvy při odchodu tamtéž.
Jako domov se zvláštním režimem jsme povinni mapovat příchody a odchody osob zvenčí, dbát na uzavření vchodů a dodržování dalších bezpečnostně technických opatření.
Děkujeme za pochopení.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Aktualita ze dne 31.5.2011

 
Vážení přátelé,
vzhledem k velmi častým emailovým dotazům  typu:,,…. naše babička má Alzheimera, máte volné místo…?‘‘, na které se nedá bez dalších informací stručně emailem odpovídat , Vás tj.  rodinné příslušníky zájemců , prosíme o následující postup, na základě kterého se Vám dostane veškerých aktuálních informací.
 
1) Prostudujte si, prosím,  naše webové stránky, ze kterých  se dozvíte vše zásadní, tj. vše o naší cílové skupině – okruhu osob, kterým sociální službu poskytujeme ( především věk a závislost na pomoci jiné fyzické osoby těžká nebo úplná ), o poskytovaných sociálních službách, platbách apod.
 
2) Určete si, prosím,  v rámci rodiny tzv. kontaktní osobu, tj. osobu, která má přehled o zdravotně sociální situaci zájemce.
3) Telefonicky kontaktujte, prosím, sociální pracovnici Domova ( v její nepřítomnosti ředitelku ) s níž proberete základní informace týkající se zájemce. Dospějeme-li k závěru, že by zájemce mohl  patřit do naší cílové skupiny, domluvíme si osobní schůzku zde v Domově, na které dostanete detailní informace, formuláře k vyplnění
( poradíme, jak je vyplnit ), zodpovíme Vaše dotazy, prohlédnete si zařízení event. si domluvíme termín sociálního šetření v místě současného pobytu zájemce atd. V opačném případě Vás nasměrujeme na sociální službu poskytující požadovanou sociální službu.
 
Teprve na základě bližších informací ohledně zdravotního stavu zájemce a dalších informací, event. na základě závěrů sociálního šetření v místě současného pobytu zájemce, tj. teprve po určení oddělení, na kterém poskytujeme přesně tu službu, kterou konkrétní zájemce potřebuje a požaduje,   jsme  Vám schopni sdělit více  k umístění v pořadníku resp. to, zda na takovém oddělení je v tu chvíli volné místo. Přesně vymezit ,,čekací dobu‘‘ skutečně nelze.
 
Domov preferuje jednoznačně osobní setkání se samotným zájemcem, takže, pakliže je to jen trochu možné vzhledem k zdravotnímu stavu zájemce, dopřejte zájemci návštěvu  zařízení tak, aby se on sám mohl rozhodnout, zda chce žít u nás v Domově, aby si poslechl nabídku služeb a sám se rozhodl, které služby chce čerpat, aby si prohlédl zařízení a jeho okolí, aby on i Domov získat potřebné informace.
Pokud zájemce není schopný dopravy na Matyáš, bude se Domov s ohledem na provozněpersonální možnosti a vzdálenost pobytu zájemce snažit zájemce navštívit v jeho přirozeném prostředí nebo v místě současného pobytu.
 
Na prvním osobním setkání rádi uvítáme kontaktní osobu, ale stejně tak i ostatní blízké osoby zájemce, jakož i zájemce samotného, pakliže mu jeho zdravotní stav dovolí.
 
Za Domov děkuji za spolupráci
JUDr. Zuzana Blažková, ředitelka 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 27.5.2011

Bronzová medaile prof.MUDr. Jánského udělena pracovnici Domova

Český červený kříž udělil bronzovou medaili prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve, kteří dovršili počet 10 bezpříspěvkových odběrů. Mezi takto oceněnými byla i staniční sestra Domova paní Romana Vašková. Paní Vaškové patří dík nejen těch, kterým pomohla navrátit zdraví, ale i celé společnosti,  kolegů v zaměstnaní nevyjímaje.

Upřímně gratulujeme k vyznamenání.

Nechť její hluboce lidský postoj slouží jako příklad k propagaci bezpříspěvkového dárcovství krve  a následování.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 23.5.2011

Fenka BÍNA součástí našeho kolektivu
 
Pravidelné návštěvy slečny Pavlíny Pokorné přináší do Domova zpestření  a radost z přítulné fenky belgického ovčáka – BÍNY, která ji doprovází.  Podívejte se na fotoalbum
Slečně  Pokorné a BÍNĚ  moc děkujeme.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Aktualita ze dne 23.5.2011
 
Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku, příspěvková organizace se sídlem Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek, zřízená   Karlovarským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. Pr. Vložce č. 509  vypisuje
2. kolo výběrového řízení na pracovní pozici
sociální   pracovník
pracovní náplň sociálního  pracovníka:
–         analytická, koncepční práce a metodická činnost v individuální a skupinové sociální práci,

–         kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovaných sociálních služeb, plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a §

          89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
–         aktivní účast na zpracování a realizaci Rozvojového plánu Domova,

–         řešení sociálně – právních a sociálně zdravotních problémů obyvatel Domova  aplikací odborných metod sociální práce, diagnostická činnost,  sociálně – právní
          poradenství,  účast na jednání se správními orgány a jinými fyzickými a právnickými osobami v zájmu obyvatel,
–         sledování škodlivých  vlivů nepříznivě působících na životní rovnováhu obyvatele, na jeho fyzické a duševní zdraví, jejich  odstraňování,
–         zajišťování informovanosti veřejnosti o sociální službě poskytované Domovem, realizování informačních schůzek se zájemcem a jeho rodinou před nástupem,
          sociálně zdravotní šetření, pořadník  Domova, kontakt s rodinou před i po příjmu obyvatele do Domova, zajišťování plynulého  příjmu  čekatelů do Domova,
          vyřizování  pozůstalosti;
–         vedení sociální  agendy včetně zpracování na PC, administrativní práce spojené se sběrem statistických dat sociální služby na PC,
–         garant  sociálních standardů, kontrola jejich dodržování, vedení týmu pro  zpracovávání standardů,  aktivní účast  na jejich zpracovávání, proškolování ostatních
           zaměstnanců,
–         garant dodržování práv obyvatel Domova,
–         spolupráce s klíčovými pracovníky a instruktorkami sociální péče při stanovení, naplňování a hodnocení individuálních plánů, aktivní účast  na sestavování   
          individuálních plánů,
–         úzká  spolupráce se zdravotním útvarem a jeho vedením,
–         prohlubování  odborné znalosti samostudiem, účast na  odborných kurzech, seminářích  a konferencích,
–         zajišťování  nákupů pro obyvatele
 
požadavky:
vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu,
   vyšší odborné vzdělání ( v oborech zaměřených na sociální práci a sociální
   pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální politiku, sociální pedagogiku,
   sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku )
– znalost legislativy, zejména zákon 108/2006 Sb., vyhl. 505/2006 Sb., vč. přílohy II – standardy
– zdravotní způsobilost
– zdravotní průkaz
– bezúhonnost
– řidičské oprávnění sk. B ( zkušený, vyježděný řidič )
požadovaný profil uchazeče:
schopnost navázat kontakt se seniorem s handicapem,
– trpělivost, laskavost, výborné společenské vystupování,
– schopnost a ochota rychle se učit a používat nové věci a znalosti,
– organizační a komunikační schopnosti, práce v týmu
– samostatnost, spolehlivost, přesnost, pečlivost
 
Žádáme uchazeče, aby své přihlášky do výběrového řízení včetně
–         životopisu,
–         doložení nejvyššího dosaženého vzdělání v kopii  a
–         přehled dosavadní praxe
–         kontakt
doručili na adresu Domova ve lhůtě do 10.června 2011 do 12.00 hod.   
Obálku označte ,,Výběrové řízení na sociální pracovnici‘‘. O termínu konání výběrového řízení budete informování, předpokládaný přibližný termín 2.pol. června 2011.
Nástup:  dle dohody.
Plat:      dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, a nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 5.5.2011

Písničkový pořad ke Dni matek

Dne 5.5.2011 jsme se sešli ve velké jídelně pavilonu A k písničkovému pořadu o.s. Šance žít z Chomutova věnovaný především maminkám, babičkám i prababičkám ke Dni matek, který oslavíme v neděli dne 8.5.2011. Písničkový pořad nazvaný od A – Z , který byl složený z lidových a dechových písní známých skladatelů Karla Vacka a Josefa Poncara, byl doplněn o zajímavé vyprávění ze života těchto hudebníků. Obyvatelům, slavícím v měsíci květnu své narozeniny, byly zahrány jejich oblíbené písně na přání.

Fotoalbum zde.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 29.4.2011

Výběrové řízení na pracovní pozici sociální   pracovník

Výběrové řízení na pracovní pozici sociální pracovník se uskuteční dne 18.5.2011. Všem uchazečům, kteří splnili  v zadání uvedená kritéria, zejména požadavek zákonného vzdělání, byla odeslána pozvánka k řízení.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 29.4.2011

Pálení čarodějnic 2011

V pátek dne 29.4.2011 jsme se sešli v odpoledních hodinách v areálu Domova k už tradičnímu pálení čarodějnic, oslavě jara a příchodu měsíce května, který bude, doufejme, příjemně teplý, slunečný a krásně kvetoucí. Vyhrávala živá  muzika p. Pavla Nového ( děkujeme ), při které jsme si zazpívali a někteří i zatančili, opékaly se špekáčky, které chutnali úplně každému. Počasí nám přálo, nechyběla dobrá nálada a pohoda, obyvatelé odcházeli spokojeni s úsměvem ve tváři. Nakonec –  prohlédněte si sami naši fotogalerii.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 13.4.2011
 
Fenka ANIE přispívá k fyzické a psychické pohodě obyvatel
 
Krásná fenka ANIE začala spolu se svou paní a cvičitelkou paní Míškovou z Černavy docházet do Domova. Podívejte se na fotoalbum – všichni se s ní rádi pomazlíme, učíme se pracovat s ní prostřednictvím povelů, radost dělá očividně i obyvatelům imobilním.
Paní Míškové a ANIE moc děkujeme.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Aktualita ze dne 7.4.2011
 
Domov se zvláštním režimem „Matyáš“ v Nejdku, příspěvková organizace se sídlem Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek, zřízená   Karlovarským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. Pr. Vložce č. 509  vypisuje
výběrové řízení na pracovní pozici
sociální   pracovník
pracovní náplň sociálního  pracovníka:
–         analytická, koncepční práce a metodická činnost v individuální a skupinové sociální práci,

–         kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovaných sociálních služeb, plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a §

          89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
–         aktivní účast na zpracování a realizaci Rozvojového plánu Domova,

–         řešení sociálně – právních a sociálně zdravotních problémů obyvatel Domova  aplikací odborných metod sociální práce, diagnostická činnost,  sociálně – právní
          poradenství,  účast na jednání se správními orgány a jinými fyzickými a právnickými osobami v zájmu obyvatel,
–         sledování škodlivých  vlivů nepříznivě působících na životní rovnováhu obyvatele, na jeho fyzické a duševní zdraví, jejich  odstraňování,
–         zajišťování informovanosti veřejnosti o sociální službě poskytované Domovem, realizování informačních schůzek se zájemcem a jeho rodinou před nástupem,
          sociálně zdravotní šetření, pořadník  Domova, kontakt s rodinou před i po příjmu obyvatele do Domova, zajišťování plynulého  příjmu  čekatelů do Domova,
          vyřizování  pozůstalosti;
–         vedení sociální  agendy včetně zpracování na PC, administrativní práce spojené se sběrem statistických dat sociální služby na PC,
–         garant  sociálních standardů, kontrola jejich dodržování, vedení týmu pro  zpracovávání standardů,  aktivní účast  na jejich zpracovávání, proškolování ostatních
           zaměstnanců,
–         garant dodržování práv obyvatel Domova,
–         spolupráce s klíčovými pracovníky a instruktorkami sociální péče při stanovení, naplňování a hodnocení individuálních plánů, aktivní účast  na sestavování   
          individuálních plánů,
–         úzká  spolupráce se zdravotním útvarem a jeho vedením,
–         prohlubování  odborné znalosti samostudiem, účast na  odborných kurzech, seminářích  a konferencích,
–         zajišťování  nákupů pro obyvatele
 
požadavky:
vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu,
   vyšší odborné vzdělání ( v oborech zaměřených na sociální práci a sociální
   pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální politiku, sociální pedagogiku,
   sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku )
– znalost legislativy, zejména zákon 108/2006 Sb., vyhl. 505/2006 Sb., vč. přílohy II – standardy
– zdravotní způsobilost
– zdravotní průkaz
– bezúhonnost
– řidičské oprávnění sk. B ( zkušený, vyježděný řidič )
požadovaný profil uchazeče:
schopnost navázat kontakt se seniorem s handicapem,
– trpělivost, laskavost, výborné společenské vystupování,
– schopnost a ochota rychle se učit a používat nové věci a znalosti,
– organizační a komunikační schopnosti, práce v týmu
– samostatnost, spolehlivost, přesnost, pečlivost
 
Žádáme uchazeče, aby své přihlášky do výběrového řízení včetně
–         životopisu,
–         doložení nejvyššího dosaženého vzdělání v kopii  a
–         přehled dosavadní praxe
–         kontakt
doručili na adresu Domova ve lhůtě do 29.dubna 2011 do 12.00 hod.   
Obálku označte ,,Výběrové řízení na sociální pracovnici‘‘. O termínu konání výběrového řízení budete informování, předpokládaný přibližný termín 1.pol. května 2011.
Nástup:  dle dohody.
Plat:      dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, a nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Aktualita ze dne 5.4.2011…..15.4. 2011 pracovní pozice obsazena

Nabídka volných pracovních míst
V současnosti nabízíme pracovní místo zahradníka na sezonní ( cca duben – říjen ) údržbu zeleně v areálu Domova.
Jedná se zejména o
– péči o keře, stromky, svahové květináče,
– údržbu pochozích chodníků,
– shrabování posekané trávy ze svahů,
– shrabovaní podzimního listí,
– péče o truhlíky a okrasné dřeviny vně objektu,
– péče o čistotu na parkovišti  a v  celém areálu atd.
 
Pracovní doba: 2 – 3 týdně na 2 – 5 hod. ( dle počasí, povětrnostních  podmínek, naléhavosti práce, počet hodin pak dle frekvence činnosti v týdnu ).
Vhodné pro šikovnou a aktivní osobu v důchodu – zahrádkáře.
V případě zájmu kontaktujte, prosím, ředitelku Domova nebo pracovnici PaM – tel. čísla viz sekce Kontakty.
 
Těšíme se na Vás.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Aktualita ze dne 31.3.2011

Ze života obyvatel Domova v měsíci březnu 2011

V měsíci březnu s prvními slunečnými dny se obyvatelé Domova
  • vydatně věnovali přípravě Velikonoc jak v klubovnách, tak v areálu Domova, kde sbírali proutky na velikonoční výzdobu,
  • prožili si krásné vystoupení Farního sboru z Karlových Varů pod vedením p. Petra Staše,
  • pomazlili se se čtyřnohými kamarády z o.s. Macík z Ostrova,
  • napekli výtečný štrůdl a oslavili narozeniny.

Zde si můžete prohlédnout fotografie.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 31.3.2011

Nabídka volných míst pro zájemce o přijetí do Domova
 
Čekací doba žadatele začíná zápisem Žádosti do pořadníku Domova – postup viz sekce Podmínky přijetí.
V současné době se pohybuje v řádu dnů a týdnů. Domov  disponuje pěti odděleními, z toho 1 oddělení je pro imobilní a 1 oddělení se zvláštním režimem pro obyvatele s demecí Alzheimerova typu. Čekatelé jsou zařazováni na jednotlivá oddělení dle svého zdravotního stavu tak, aby jim bylo možno individuálně poskytnout sociální a zdravotní péči v míře, jakou vyžaduje právě jejich aktuální zdravotní stav.
Ročně se v Domově obmění cca 35-40 míst, současná kapacita zařízení je 111 lůžek.
 
Těšíme se na Vás a Vaše nejbližší při první informační schůzce u ředitelky nebo sociální pracovnice.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 15.3.2011

Hledáme přátele – hráče na hudební nástroje
 
Domov se zvláštním režimem "Matyáš" v Nejdku, příspěvková organizace hledá hráče na hudební nástroje ( např. studenta, studentku pedagogické školy,  absolventa ZUŠ, ale třeba  i amatérského  hudebníka ), který by přišel  a potěšil obyvatele  Domova svým živým hudebním doprovodem k písním, které mají naši klienti rádi a rádi si je zazpívají – především dechovku ale i jiné.
 
Moc rádi uvítáme pianistu/tku, hráče na klávesy, který by obyvatele Domova doprovázel  při zpěvu  jejich oblíbených skladeb, příp. zahrál pěknou písničku na přání, k narozeninám či svátku. Za tím účelem by mohl event. Domov zakoupit piáno  resp. elektronické klávesy. Samozřejmě bychom byli rádi za jistou pravidelnost, nicméně budeme vděčni za každé setkání.  Obyvatelé Domova jsou senioři, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby  buď částečně nebo zcela, jsou většinou imobilní nebo mají s mobilitou potíže, tudíž  už nemohou navštěvovat různá setkání a kulturní akce ve svém přirozeném prostředí. Proto se snažíme zpříjemnit jim pobyt na Matyáši pořádáním  kulturně společenských akcí.
V daném případě nám jde zejména o neformální potkávání  se s hudbou a písničkou a s Vámi.
Spolu s obyvateli Matyáše se těšíme.
 
Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí.
České přísloví
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Aktualita ze dne 14.3.2011
 
Hledáme canisterapeuty

Domov se zvláštním režimem "Matyáš" v Nejdku, příspěvková organizace hledá canisterapeuty  ( canisterapie –  volně přeloženo léčba psí  láskou,  petterapie – volně přeloženo léčba zvířecí láskou ) pro obyvatele Domova.
Návštěvy zvířátek v Domově dosud zajišťovalo občanské sdružení Ostrovský Macík, Horní Žďár 50, 363 01 Ostrov ( www. macik.websnadno.cz ) pod vedením obětavé paní Hany Šimkové, které na karlovarsku provozuje již několik let azyl pro týraná a opuštěná zvířátka. Pro obyvatele Domova byly  návštěvy některých z těchto zvířat   včetně pro canisterapii   speciálně vycvičených pejsků vítaným a milým zpestřením jejich pobytu, na pomazlení a pohrání si s "jejich" mazlíčky se vždy moc a moc těšíli.
O.s. Ostrovský Macík tuto aktivitu zajišťoval dosud nejprve 2 x do měsíce, pak 1 x do měsíce. Zatím nevíme, zda vůbec  a v jaké frekvenci bude Macík na Matyáš zajíždět, nicméně návštěva 1 x za měsíc je málo.
Hledáme proto canisterapeuty z blízkého okolí, kteří by se svým chlupatým kamarádem udělali občas obyvatelům Domova radost.
Tu by však udělala i klidná, mazlivá kočička nebo třeba i pejsek bez speciálního výcviku, výborně zvládající pobyt ve větším kolektivu cizích osob ( odčervení, očkování, zdravotní průkaz je samozřejmostí ), s nimiž by mohli přijít i studenti – dobrovolníci.
Pokud někdo z rodinných příslušníků pěčuje o zvířátko některého z našich obyvatel, přijďte na návštěvu i s ním. Podmínky výše uvedené platí i zde. Návštěvu se zvířátkem přímo na pokoji je třeba ohlásit na příslušné sesterně a domluvit se i se spolubydlícím. Za pěkného počasí lze využívat posezení pod pergolami, jinak jsou zde k dispozici pro ,,zvířecí´´ návštěvy zimní zahrady, společenské místnosti.
Vážení spoluobčané,  přátelé a rodinní příslušníci našich obyvatel, podpořte, prosím, zachování jedné z radostí obyvatel našeho Domov. Pokud můžete nějak pomoci nebo máte kontakt na někoho, kdo by pomoci mohl, kontaktujte, prosím, ředitelku Domova, vrchní sestru nebo instruktorky sociální péče ( viz Kontakty ).
Za obyvatele Domova  děkujeme.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 14.3.2011

Plánované akce na jaro 2011

březen  – vystoupení farního sboru z Karlových Varů pod vedením p. Petra Staška
duben   – velikonoční vystoupení farního sboru z Karlových Varů pod vedením p. Petra Staška
              – 20.4. vystoupení dětiček z MŠ Lipová, Nejdek
              – 29.4. pálení čarodějnic + opékání špekáčků
květen  – vědomostní soutěž pro obyvatele Domova
          – 5.5.ve 13.30  profesionální pořad ke dni matek Písničky od A do Z s povídáním, reprodukovaným i
                živým zpěvem, veselými historkami ze života skladatelů i interpretů apod.
 
Srdečně zveme i blízké našich obyvatel
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 11.3.2011

Oprava rozvodů – předání díla

Dne 11.3.2011  po bezproblémové spolupráci bylo firmou Jaroslav Kadlec – Miroslav Polejník sdružení  instalatérů KAPO, Nejdek 
předáno dílo ,,Osazení havarijního ventilu na hlavním přívodu vody, montáž odstavovacích ventilů a dilatačních smyček v jednotlivých sekcích, ukotvení a doizolování potrubí vody a osazení revizních dvířek‘‘
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualita ze dne 27.1.2011

Oprava rozvodů

Dne 1.2.2011 započnou v Domově na základě Smlouvy o dílo ze dne  26.1.2011 práce na díle ,,Osazení havarijního ventilu na hlavním přívodu vody, montáž odstavovacích ventilů a dilatačních smyček v jednotlivých sekcích, ukotvení a doizolování potrubí vody a osazení revizních dvířek‘‘. Jde o realizaci opatření, která v případě havárie rozvodů vody zabrání vzniku větších škod.
Dílo provede f. Jaroslav Kadlec – Miroslav Polejník sdružení  instalatérů KAPO, Nejdek.
Oprava  je financována  z investičních prostředků Domova.
Plánovaný konec díla je 11.3.2011.
Lokální místa s právě probíhajícími pracemi budou řádně označena. Práce budou doprovázeny krátkodobými odstávkami vody.
 
Prosíme tímto obyvatele Domova, jejich rodinné příslušníky, naše obchodní partnery a jiné návštěvy i zaměstnance Domova o zvýšenou opatrnost a pochopení. 
Děkujeme.
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Recept na hezký rok 2011
Vezme se 12 měsíců, pořádně se očistí od veškeré zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti.
Každý měsíc se rozdělí střídavě na 28, 30 a 31 dílků tak, že vystačí na celý rok.
 
Potom se každý den upraví tak, že se vezme
1 porce důvěry, 1 dávka poctivé práce,
aspoň 2 dávky pěkných vzpomínek,
2 dávky dobré nálady, přidají se 3 vrchovaté lžíce optimismu, čajová lžička snášenlivosti, zrnko taktu a špetka trpělivosti.
 
To vše se promíchá a bohatě zalije láskou. Takto připravený pokrm
se ozdobí kytičkou pozornosti.
 
Podává se s milým úsměvem a dobrým slovem.