Aktualita ze dne 21.4.2022

Nabídka nepotřebného majetku. V souladu s Přílohou č. 2 zřizovací listiny  Pravidla pro správu majetku kraje  a po marném uplynutí lhůty pro nabídku PO KK k bezúplatnému převodu, nabízíme infralampu BTL 07, rok pořízení 2004, stále funkční, každý rok řádně revizovaná a to 

a) veřejnosti (fyzické osobě)  k nekomerčnímu užití k prodeji za cenu 3.000,-Kč

b) veřejnosti (podnikatelskému subjektu s IČO) ke komerčnímu užití k prodeji za cenu, která bude ve lhůtě do 30 dnů, tj do pondělí 12.00 hod. dne  23.5.2022 vysoutěžena v rámci zjišťování zájemců; zájemci  mohou nabídkovou cenu, jež je jediným kritériem, organizaci nabízet cestou osobní informace, telefonicky, poštou, emailem či datovou schránkou k rukám pí účetní Lenky Markové, vše v sekci Kontakty, ID datovky v Základní info.  Foto lampy – viz sekce Nepotřebný majetek, vertikální menu vlevo dole. 

Předchozí článek
Následující článek