Aktualita ze dne 25.2.2022

Pro pozůstalé. V rámci sekce Ke stažení (horizontální menu nahoře) jsme vyvěsili jeden z mnoha standardů přímé péče v širším slova smyslu a to SQvPP č. 13 Péče o umírajícího. Jeho součástí je i Příloha k SQvPP č. 13 a to Informace pro pozůstalé obsahující řadu cenných praktických informací o krocích, které je třeba učinit po oznámení úmrtí blízkého. Cílem Přílohy je jednak usnadnit a zpřehlednit množství záležitostí, jež je třeba vyřídit,  nároky, které se týkají pracovního volna nebo dávek, na něž vzniká nárok,  jednak souhrnně zaznamenat ty kroky, v nichž Vám pomůžeme, příp. je sami vyřídíme. A tím aspoň trochu usnadnit  bolestné a náročné období, jež se s odchodem těch nejbližších pojí. 

Předchozí článek
Následující článek