Aktualita ze dne 22.12.2020

POBYT KLIENTA MIMO DZR. Vláda právě  zrušila usnesení č.1325, které umožňovalo vycházky klientů pobytových služeb, a nahradila ho novým usnesením č. 1370,  které je účinné od 22. 12. 2020 s tím, že 

1) nově se již nerozlišuje mezi pobytem mimo zařízení v délce do nebo nad 6 hodin,  

2) vycházka bude umožněna jen  za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,

3) uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

ZÁVĚR PRO DZR: Z  výše uvedených důvodů, zejména absenci jednolůžkových pokojů a nemožnosti neustálého stěhování a hlídání klientů, zvláště těch s psych. dg., z hlediska dodržování izolace,  RUŠÍM  OD DNEŠNÍHO DNE VŠECHNY POBYTY MIMO DZR. 

Pro rodiny – zůstává 1) návštěva přes sklo – viz níže    2) návštěvy s testem nebo výjimkou z testování – zatím – do pátku,  jelikož  těžko predikovat, co bude v ,,pětce".  

Takže sledujte náš web, pevné nervy ředitelka Domova

Karl R. Popper: Optimismus je povinností. 

Předchozí článek
Následující článek