Aktualita ze dne 30.3.2020

Pro nejbližší klientů Domova.  Uvědomujeme si negativní důsledky dlouhodobého odloučení, uvědomujeme si skutečnost,  že vám vaši nejbližší jistě chybí, tak jako chybíte i vy jim.   Proto se pokusíme zprostředkovat krátká videa nebo fotografie, které vás alespoň trochu potěší. Nechceme toto dělat veřejně, tedy přes naše  webovky  či facebook. Máte-li tedy  zájem,  napište do messengeru (FB Domova) zprávičku, kde uvedete jméno a příjmení klienta a samozřejmě také své. Se souhlasem klienta pak zpětně do zprávy v rámci messengera   zašleme  video nebo fotografie. Děkujeme za vaši trpělivost, my zase  uděláme vše,  co je v našich silách.

Využijte též možnosti dopisů, které si klient může i opakovaně číst, příp. mu je rádi přečteme. Díky za klienty.


Z režimu Domova. K dnešnímu dni zajišťujeme provoz Domova, tedy péči o klienty stále v plném rozsahu, tak jak stanoví účinná legislativa.  Samozřejmě respektujeme epidemiologická doporučení či přímo nařízení  vlády a MZ ČR směrem k pobytovým zařízením sociálních služeb, které se projevily v řadě opatření –  např. jsme  oddělili kontakt zaměstnanců bez přímého styku s klientem s pracovníky, kteří o klienty pečují, jejichž spolupráci jsme převedli do bezkontaktní podoby,  všichni zaměstnanci navzájem dodržují distanc min. 2 m, jestliže je to pracovně možné, klienti (krom uzavřeného oddělení) se stravují na pokoji a nikoliv ve společných jídelnách, nerealizují se skupinové volnočasové aktivity a aktivizace. Pochopitelně měříme klientům 2 x denně teplotu a pochopitelně sledujeme jejich zdravotní stav, což jsme však dělali vždy a vždy dělat budeme, neb je to náplň naší práce. A mnoho dalšího. 

Pro případ podezření či potvrzení pozitivity COVIDem – 19 u některého z klientů jsme připravili první 2 lůžka  v izolaci, další 3 můžeme zřídit téměř okamžitě. Personál ví, co má dělat. Krizový tým, tedy krizový štáb z řad vedení Domova, a značná část personálu, je připravena na základě  doporučení či rozhodnutí KHS  okamžitě nastoupit do Domova k dočasnému, zřejmě 2 x 7dennímu nepřetržitému pobytu v Domově. 

Nové klienty dočasně nepřijímáme, jak již uvedeno dříve (níže). Běžné plánované výjezdy k vy/ošetření klienta do zdravotnických zařízení, jež snesou odkladu,  jsme eliminovali téměř na nulu.  Velmi vítáme rozhodnutí  MZ ČR testovat klienty sociálních zařízení, jež se po hospitalizaci vracejí do Domova ze zdravotnických zařízení. 

Hodně sil a zdraví všem. Za všechny v Domově ředitelka Domova.

Předchozí článek
Následující článek