Aktualita ze dne 22.6.2018

I častým emailovým dotazům  typu:,,…. naše babička má Alzheimera, máte volné místo…?‘‘sociální pracovnici Domova (kontakt – viz sekce Kontakty),Teprve na základě bližších informací ohledně zdravotního stavu zájemce a dalších informací, event. na základě závěrů sociálního šetření v místě současného pobytu zájemce, tj. teprve po určení oddělení, na kterém poskytujeme přesně tu službu, kterou konkrétní zájemce potřebuje a požaduje,   jsme  Vám schopni sdělit více  k umístění v pořadníku resp. to, zda na takovém oddělení je v tu chvíli volné místo. Přesně vymezit ,,čekací dobu‘‘ skutečně nelze.  Domov preferuje jednoznačně osobní setkání se samotným zájemcem, takže, pakliže je to jen trochu možné vzhledem k zdravotnímu stavu zájemce, dopřejte zájemci návštěvu  zařízení tak, aby se on sám mohl rozhodnout, zda chce žít u nás v Domově, aby si poslechl nabídku služeb a sám se rozhodl, které služby chce čerpat, aby si prohlédl zařízení a jeho okolí, aby on i Domov získat potřebné informace. Pokud zájemce není schopný dopravy na MATYÁŠ, bude se Domov s ohledem na vzdálenost aktuálního pobytu zájemce snažit zájemce navštívit v jeho přirozeném prostředí nebo v místě současného pobytu. Na prvním osobním setkání rádi uvítáme kontaktní osobu, ale stejně tak i ostatní blízké osoby zájemce.

O tom, jaké osobní údaje a koho  si žádáme a dále zpracováváme – viz sekce GDPR.

 

Předchozí článek
Následující článek