Aktualita ze dne 2.9.2013

Nákup zvedáku. Domov se zvláštním režimem ,,MATYÁŠ”” v Nejdku, příspěvková organizace v rámci zkvalitnění péče o obyvatele Domova, často imobilní či hůře mobilní, zakoupilo mobilní zvedák. Používáním tohoto zvedáku v provozu Domova je snaha o vytvoření bezpečnějšího pracovní prostředí při každodenních úkonech, jako jsou přesuny obyvatel a jejich zvedání. Mobilní zvedák nového typu je vybaven dvěma jedinečnými technologiemi: SVS (Stabilní Vertikální Systém) a elektrickým DPS (Dynamický Poziční Systém). Použitím těchto technologií vznikl nejbezpečnější a pro klienty nejpohodlnější systém pro přesuny – od samotného zvednutí klienta, jakokoli handicapovaného, po jemné a citlivé nastavení jeho polohy. Zvedák je poháněn výkonnou baterií a umožňuje jedinému pečovateli bezpečně zvládnout celou škálu úkonů spojených s péčí. Jeho bezkonkurenční stabilita a spolehlivost z něj činí nejlepší zvedák pro náročné provozy pečovatelských zařízení. Zvedání a přesuny pomocí zvedáku jsou bezpečnější a pohodlnější jak pro klienty, tak i ošetřující personál.

Děkujeme sponzorům, kteří svým drobným, ale o to milejším finančním darem přispěli na nákup zvedáku – paní Olze Kriz ze SRN a paní Michaele Zettlové z Rudné.

Předchozí článek
Následující článek