Aktualita ze dne 15.3.2016

Cvičení na MATYÁŠI. Přesto nebo právě proto, že  mobilita obyvatel  v Domově bývá   často  spíše více nežli méně omezena, snažíme se o podporu jejího udržení, příp. zlepšení. K tomu využíváme především následující pomůcky a techniky: 

ENCORE chodítko – u klientů s poruchou mobility, kdy je při nácviku chůze nutná opora celého těla a zajištění bezpečnosti. Podmínkou použití zařízení je klientova schopnost plné vertikalizace na obě dolní končetiny.

Závěsné chodítko – složí klientům, kteří nejsou shcopni samosttané chůze, vždy probíhá s podporou personálu a spolu s nácvikem chůze je realizován i nácvik držení vzpřímené polohy těla.

Masáže a míčkování – dle ordinace lékařky, zejména při individuálních potížích pohybového nebo dýchacího aparátu.

Akrivní cvičení mobilních klientů –  v tělocvičně dle zájmu a aktuálního zdravotního stavu klientů, k dispozici míčky, činky, overbaly, šlapadlo, rotoped. 


Cvičení, chůze, masáže je zajišťováno pod vedením našeho maséra pana Jiřího, který   dokáže pohladit po těle i po duši. Foto zde. 

Předchozí článek
Následující článek