Nabídka volných míst pro zájemce o přijetí do Domova - obyvatele Domova
 
Čekací doba žadatele začíná zápisem Žádosti do pořadníku Domova - postup viz sekce Podmínky přijetí.
V současné době se pohybuje v řádu dnů a týdnů. Čekatelé jsou zařazováni na jednotlivá oddělení dle svého zdravotního stavu tak, aby jim bylo možno individuálně poskytnout sociální a zdravotní péči v míře, jakou vyžaduje právě jejich aktuální zdravotní stav.
Ročně se v Domově obmění cca až 50 míst, současná kapacita zařízení je 105 lůžek.
 
Více viz Aktualita ze dne 22.6.2018
________________________________________________________________________________
 
Osobní dotazník pro zájemce o zaměstnání k zařazení do databáze organizace ke stažení ZDE
SOUHLAS ke zpracování osobních údajů na dotazníku pro zájemce a ODVOLÁNÍ souhlasu  - viz sekce GDPR.
PODEPSANÝ SOUHLAS je nutno dodat k dotazníku pro zájemce, jinak Domov nemůže dotazník pro zájemce přijmout a bude vrácen zájemci.  
 
Aktualita ze dne 20.5.2020

Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace se sídlem Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek,zřízená   Karlovarským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. Pr. , vložce č. 509, na dohodu o provedení práce přijme  FYZIOTERAPEUTKU/TA s odbornou  způsobilostí k výkonu povolání dle  ust. § 24 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

k zajištění odborného  dohledu pro maséra v trvalém pracovním poměru (dle § 37 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.)

Pracovní doba: flexibilní, vždy po dohodě s masérem, osobně max.1 x týdně na 3 hod. osobní konzultace v organizaci,  nebo  dle naléhavosti práce/potřeb konzultací

Požadavky: odborná způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., bezúhonnost, zdravotní způsobilost

Osobnostní předpoklady: trpělivost, samostatnost, schopnost empatie, schopnost týmové spolupráce, organizační schopnosti,  psychická odolnost, fyzická kondice, zkušenosti s prací se seniory vítány

Nabízíme: odměna  dle dohody, příjemné prostředí, profesionální vstřícný tým                                    

Vhodné i pro aktivní osobu v důchodu

Nástup:od 1.6. 2020

V případě zájmu kontaktujte pracovnici PaM p. Urbanová - tel. číslo 353176459, kontakty na www.ddnejdek.cz

 
Aktualita ze dne 10.1.2020

Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, příspěvková organizace (dále jen Domov) se sídlem Mládežnická 1123, 362 21 Nejdek, zřízená   Karlovarským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. Pr. Vložce č. 509  vypisuje  výběrové řízení na pracovní pozici    SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

pracovní náplň sociálního  pracovníka/požadavky odborné:

- výborná znalost legislativy v oblasti sociální, zdravotní, občansko a lidskoprávní,

- analytická, koncepční práce a metodická činnost v individuální a skupinové sociální práci,

- kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovaných sociálních služeb, plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a §   89 zákona č.   108/2006 Sb., o sociálních službách, v účinném znění

- aktivní účast na zpracování a realizaci Rozvojového plánu Domova,

- řešení sociálně - právních a sociálně zdravotních problémů obyvatel Domova  aplikací odborných metod sociální práce, diagnostická činnost,  sociálně - právní poradenství,  účast na jednání se správními orgány a jinými fyzickými a právnickými osobami v zájmu obyvatel,

- sledování škodlivých  vlivů nepříznivě působících na životní rovnováhu obyvatele, na jeho fyzické a duševní zdraví, jejich  odstraňování,

- zajišťování informovanosti veřejnosti o sociální službě poskytované Domovem, realizování informačních schůzek se zájemcem a jeho rodinou před nástupem, sociální  šetření, pořadník  Domova, kontakt s rodinou před i po příjmu obyvatele do Domova, zajišťování plynulého  příjmu  čekatelů do Domova, vyřizování  pozůstalosti;

- vedení sociální  agendy včetně zpracování na PC (např. CYGNUS), administrativní práce spojené se sběrem statistických dat sociální služby na PC,

- garant  sociálních standardů, kontrola jejich dodržování, vedení týmu pro  zpracovávání standardů,  aktivní účast  na jejich zpracovávání, proškolování ostatních  zaměstnanců,

- garant dodržování práv obyvatel Domova,

- spolupráce s klíčovými pracovníky a instruktorkami sociální péče při stanovení, naplňování a hodnocení individuálních plánů, aktivní účast  na sestavování    individuálních plánů,

- úzká  spolupráce se sociálně zdravotním  útvarem a jeho vedením,

- orientace v problematice paliativní péče

- prohlubování  odborné znalosti samostudiem, účast na  odborných kurzech, seminářích  a konferencích,

vzdělání/další požadavky:

- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, vyšší odborné vzdělání (v oborech zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku)

- znalost legislativy, zejména zákon 108/2006 Sb., vyhl. 505/2006 Sb., vč. přílohy II - standardy

- zdravotní způsobilost

- bezúhonnost

- řidičské oprávnění sk. B (zkušený, vyježděný řidič)

požadovaný profil uchazeče:

- schopnost navázat kontakt se seniorem s handicapem, psych. dg.

- trpělivost, laskavost, výborné společenské vystupování,

- schopnost a ochota rychle se učit a používat nové věci a znalosti,

- organizační a komunikační schopnosti, práce v týmu

- samostatnost, spolehlivost, přesnost, pečlivost

 

Žádáme uchazeče, aby na adresu Domova - viz výše zaslali písemně či emailem na adresu  PaM pí Urbanové -  pavlina.urbanova@ddnejdek.cz:

-  předkládací motivační přípis

- CV  s přehledem dosavadní praxe

- krátkou (max. 1x A4) ručně psanou úvahu na téma ,,Role sociálního pracovníka v péči o seniora s duševním chronickým onemocněním v domově se zvláštním režimem'' (pokud emailem, pak scan)

- doložení nejvyššího dosaženého vzdělání v kopii 

- kontakt

- souhlas se zpracováním OÚ - viz výše formulář pro uchazeče o zaměstnání

 

Plat:      dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, a nařízení vlády 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v účinném znění